Přeskočit navigaci
 

Výbor společnosti

Výbor společnosti zvolený na období: 2018 – 2021

Předsedkyně:

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
Státní zdravotní ústav                                                          
CEM
Šrobárova 48
100 42  Praha 10
Tel.: 267 082 989
pavla.krizova@szu.cz

 

Místopředseda:

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.
Státní zdravotní ústav
CEM
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
Tel.: 267 082 891
jan.kyncl@szu.cz

 

Vědecký sekretář:

RNDr. Petr Petráš, CSc.
Státní zdravotní ústav                                            
CEM
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
Tel.:  267 082 264
petr.petras@szu.cz

 

Pokladník:

MUDr. Jitka Částková, CSc.
Státní zdravotní ústav                                           
CEM                                             
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
Tel: 267 082 486
jitka.castkova@szu.cz 

 

Členové výboru:

Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Klinika infekčních nemocí 3. LF UK
Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2, 180 81  Praha 8
Tel.: 266 082 708, 266 082 707
benes.infekce@seznam.cz 

MUDr. Kateřina Fabiánová Ph.D.
Státní zdravotní ústav
CEM/OEIN
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
Tel.: 267 082 445
katerina.fabianova@szu.cz

RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.                                           
Mikrobiologický ústav LF a FN Plzeň                 
dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň
Tel. 377 402 070, 377 402 062
fajfrlik@fnplzen.cz

RNDr. Vratislav Němeček, CSc.   
Státní zdravotní ústav
CEM
Šrobárova 48        
100 42 Praha 10
Tel. 267 082 398
vratislav.nemecek@szu.cz 

Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Ústav epidemiologie LF UK v Plzni
Dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň
Tel.: 377 402 926
pazdiora@fnplzen.cz

MUDr. Josef Trmal, Ph.D.                                   
KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem                                                              
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem
Tel. 477 755 111
joseftrmal@seznam.cz

 

Revizní komise:

Předseda:

MUDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Ústav preventivního lékařství
LF UP
Hněvotínská 3
775 15  Olomouc
Tel.: 585 632 655
jana.vlckova@upol.cz

Členové:

MUDr. Barbora Macková                   
Státní zdravotní ústav
CEM
Šrobárova 48
100 42  Praha 10
Tel. 267 082 101
barbora.mackova@szu.cz

MUDr. Vlastimil Jindrák
Státní zdravotní ústav
CEM
Šrobárova 48
100 42  Praha 10
Tel.: 603 440 003
vlastimil.jindrak@gmail.com

 

Sekretářka:

Monika Heroldová
Státní zdravotní ústav
CEM
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
Tel.: 267 082 261, 728 759 580
sem@szu.czmonika.heroldova@szu.cz

Zápisy z výboru

Spolupracujeme