Přeskočit navigaci
 

Volby SEM od 1. 4. 2021 do 19. 4. 2021

Vážení členové Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP,

Stávající výbor Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP svým usnesením z 2. února 2021 vyhlásil volby do výboru a revizní komise na volební období 2021 – 2024.

Výbor zvolil tyto členy volební komise: MUDr. Zdeňka Jágrová - předseda VK, MUDr. Zdenka Manďáková, Monika Heroldová

Volby proběhnou jednokolově kombinovanou formou, tj. elektronicky a korespondenčně, ve spolupráci s ČLS JEP. Volit lze maximálně 11 členů do výboru a 3 členy do revizní komise.

Elektronické volby:

Elektronickou volbu můžete provést v období od 1. 4. 2021 do půlnoci 19. 4. 2021

Pro elektronickou volbu je nutné použít emailovou adresu, na kterou Vám byla zaslána pozvánka k volbám. Tato je evidována v ČLS JEP jako Vaše kontaktní a ta jediná Vám zpřístupní volební formuláře.

Manuál pro voliče najdete: http://www.cls.cz/aktualne/novy-manual-k-elektronickym-volbam-1266

Korespondenční volby:

Členové SEM, kteří nemají uvedenou mailovou adresu v evidenci členů ČLS JEP, obdrží poštou volební lístky se seznamem členů SEM, ze kterého vyberou své kandidáty do výboru a revizní komise (pozn.: do volených funkcí nemůže kandidovat člen volební komise). Vybrat lze maximálně 11 členů do výboru a maximálně 3 členy do revizní komise, své kandidáty vypíšete na hlasovací lístky.

Vypsání menšího počtu kandidátů je možné, hlasovací lístek je platný. V případě vypsání většího počtu kandidátů se stává hlasovací lístek neplatným.

Vyplněné volební lístky vložte do přiložené zpětné obálky s nápisem VOLBY a odešlete nejpozději  19.4. 2021 (rozhodující je datum na poštovním razítku).

 Adresa: VOLBY – OS SEM. P.O.Box 88, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2.

Později zaslaný volební lístek je neplatný.

Výsledky voleb budou vyhlášeny do 5. 5. 2021 na webových stránkách Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP.

Za volební komisi:

MUDr. Zdeňka Jágrová

předseda  volební komise

Zápisy z výboru

Spolupracujeme