Přeskočit navigaci
 

Časopis EMI

Časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie má své webové stránky: https://www.prolekare.cz/casopisy/epidemiologie .

Jsou zde k dispozici informace o časopisu, pokyny pro autory, archiv čísel (zpětně do roku 1998). Po zaregistrování na webových stránkách časopisu je umožněn přístup k plným textům publikovaných článků, které je možno stáhnout v PDF (od aktuálního čísla zpětně do roku 2012).

Po zadání jména autora do databáze PubMed se objeví požadovaná publikace v seznamu publikací uvedeného autora. Po otevření abstraktu požadované publikace se nabídne na obrazovce vpravo nahoře:
Full text links


Časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie získal v roce 2012 IF (Impact Factor) a stále se daří ho udržet.

Aktuální IF přidělený za rok 2022 se udržel na hodnotě 0,500. 

Získání IF je pro náš časopis velmi povzbudivé, ale zároveň také zavazující. Hodnocení kvality časopisů, které získaly IF, se každoročně opakuje, takže můžeme jeho hodnotu postupně zvyšovat, ale můžeme o IF také zcela přijít.

Publikování kvalitních článků je tedy výzvou jak pro autory, tak pro recenzenty našeho časopisu.

Redakční rada si váží práce autorů, kteří předkládají své rukopisy do našeho časopisu, a očekává od nich porozumění v situacích, kdy výsledek recenzního řízení nedoporučí publikovat jejich rukopis.

Pro udržení IF časopisu do budoucna je nezbytné zajistit kvalitní články s vysokou citovaností a minimálním počtem autocitací.

Redakční rada EMI upřímně děkuje všem, kdo pomohli k tomuto úspěchu.

Zápisy z výboru

Spolupracujeme