Přeskočit navigaci
 

Časopis EMI

Časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie má nastavený přístup k celým textům publikovaných článků přes databázi PubMed

Po zadání jména autora do databáze PubMed se objeví požadovaná publikace v seznamu publikací uvedeného autora. Po otevření abstraktu požadované publikace se nabídne na obrazovce vpravo nahoře:
Full text links

Vzestup IF časopisu Epidemiologie mikrobiologie imunologie

V červnu 2017 obdržela redakční rada časopisu Epidemiologie mikrobiologie imunologie informaci o přidělení hodnoty Impact Factoru (IF) pro rok 2016. Tato hodnota IF stoupla na 0,500 z předchozích 0,268.

Redakční rada EMI upřímně děkuje všem, kdo pomohli k tomuto úspěchu.

Zápisy z výboru

Spolupracujeme