Přeskočit navigaci
 

Společnost

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Sdružuje pracovníky ve zdravotnictví, kteří se zabývají výzkumem, epidemiologií, laboratorní prací či klinickou medicínou. K 4.5.2021 má 297 členů. Sekce lékařské parazitologie SEM pokrývá oblast lidských parazitóz a je vedena voleným předsedou. Každoročně pořádá konferenci ve spolupráci s Českou parazitologickou společností.

Hlavním předmětem zájmu společnosti je epidemiologie a mikrobiologie. Členové nově zvoleného výboru SEM aktualizovali v roce 2018 koncepci oboru epidemiologie z roku 2012 a upravili aktualizovanou verzi dle zaslaných připomínek ředitelů protiepidemických odborů krajských hygienických stanic. Aktualizovaná koncepce epidemiologie, byla předložena MZ ČR a publikována v časopisech Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie a Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie.

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii úzce spolupracuje zejména se Společností infekčního lékařství ČLS JEP, se Společností pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP a Československou společností mikrobiologickou. SEM pořádá ve spolupráci s výše zmíněnými partnery pravidelné půldenní odborné semináře v Lékařském domě v Praze v měsíčních intervalech. SEM dále spolupracuje například s Českou vakcinologickou společností ČLS JEP; společně se podílejí na tvorbě odborných doporučení.


Více informací o plánovaných seminářích a akcích naleznete v sekci odborné akce.

Zápisy z výboru

Spolupracujeme