Přeskočit navigaci
 

Registrace

Chcete-li se stát členem Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii, musíte být lékařem, nelékařem - vysokoškolákem či jiným pracovníkem ve zdravotnictví. 

Novinky Centrální evidenci členů ČLS JEP: Přihláška pro nové členy je nyní propojena s databází členské evidence, všechny příchozí informace se skrze přihlášku tedy systematicky ukládají a jsou (budou) napojeny na administrátory organizačních složek (OS).

Pro dobré fungování a propojení databáze ČLS JEP je tedy nutné, aby noví členové jednotně používali on-line registraci do ČLS JEP: https://databaze.cls.cz/prihlaska 

Přihlášení členů do svého členského profilu. Přístup je umožněn pro každého aktivního člena, který má uhrazen členský příspěvek.

Pro první přihlášení do profilu člena je nutné rozkliknout žádost o heslo: https://databaze.cls.cz/zapomenute-heslo-clena a vložit svůj email a evidenční číslo (= variabilní symbol), na email bude doručen odkaz pro změnu hesla, dále je již možné se přihlásit pod novým heslem na: https://databaze.cls.cz/prihlaseni-clena

Na www.cls.cz jsou nyní na horní liště zpřístupněny dvě možnosti:

1. Stát se členem (Registrace pro nové členy) – zde se přihlašuje nový člen, který není a ani v minulosti nebyl členem žádné OS ČLS JEP.

2. Přihlásit se (Přihlášení pro členy) – zde se může každý aktivní člen po prvním uhrazení členských poplatků přihlásit do svého profilu a může provést tyto úpravy:
• aktualizovat své kontaktní údaje, kromě emailové adresy, ta je unikum a lze ji změnit pouze nahlášením na emailovou adresu: cle@cls.cz 
• rozšiřovat svá členství ve společnostech, spolcích nebo sekcích
• kontrolovat platby za členství

Zápisy z výboru

Spolupracujeme