Přeskočit navigaci
 

Informace o volbách do výboru a revizní komise SEM

Vážení členové Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP,

vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

vzhledem k naplnění délky funkčního období stávajícího výboru a revizní komise SEM, bylo na únorovém jednání výboru naší společnosti odsouhlaseno, že je nutné uspořádat volby nového výboru a revizní komise SEM – viz zápis z jednání 2.2.2021 na webových stránkách SEM: https://www.sem-cls.cz/. Na těchto webových stránkách najdete kromě zápisů z jednání výboru SEM také stávající složení výboru a řadu důležitých aktuálních informací (aktivity ohledně situace způsobené covid-19, konání odborných akcí, pokyny ČLS k placení členských příspěvků atd.).

Volby budou zahájeny co nejdříve, ve spolupráci s ČLS JEP, budou jednokolové a proběhnou kombinovanou formou, tj. elektronicky a korespondenčně, dle dostupnosti e-mailových adres členů SEM. K zahájení voleb budete osloveni předsedkyní volební komise MUDr. Zdeňkou Jágrovou, která Vám ve svém dopisu sdělí potřebné technické informace k letošním volbám.

Před zahájením voleb je potřeba aktualizovat kontakty členů SEM a proto se na Vás nyní obracím s prosbou o aktualizaci svých kontaktních údajů, především emailové adresy, a to nejlépe formou emailové zprávy na cle@cls.cz nebo havlikova@cls.cz  . K aktualizaci kontaktních údajů lze použít i formulář „Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.“, který naleznete na webových stránkách ČLS JEP: https://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni 

Prosím, proveďte aktualizaci svých kontaktních údajů nejpozději do konce února 2021.

Vnímám, že současná doba je velmi náročná pro nás všechny a proto Vás prosím, najděte si i v této situaci čas a účastněte se voleb do nového výboru a revizní komise SEM v co nejhojnějším počtu, aby Vaši zástupci zde odpovídali Vašim představám.

 

Přeji Vám dobrou volbu a pevné zdraví,

s díky a se srdečným pozdravem,

 

MUDr. Pavla Křížová, CSc.

předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

Zápisy z výboru

Spolupracujeme