Přeskočit navigaci
 

Stanoviska a doporučení SEM

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním 6. března 2023

Doporučení Státního zdravotního ústavu pro diagnostiku dávivého kašle, pertuse a parapertuse, červen 2022

Algoritmus laboratorního vyšetření biologických vzorků získaných od pacientů s podezřením na infekci virem opičích neštovic   19.05.2022

Algoritmus laboratorního vyšetření biologických vzorků získaných od pacienta 16letého a
mladšího s podezřením na nový typ těžké akutní hepatitidy nejasné etiologie – aktualizace 13.5.2022

Metodické usměrnění hlavní hygieničky ČR k zajištění zvýšené surveillance přenosné dětské obrny  + Průvodní dopis hlavní hygieničky 3.5.2022

Doporučení České vakcinologické společnosti (ČVS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP), Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP k očkování osob (dětí, adolescentů, dospělých), které budou pobývat na území České republiky v důsledku současné krize na Ukrajině 28.3.2022

MEZIOBOROVÉ STANOVISKO: Poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny 20.3.2022

MEZIOBOROVÉ STANOVISKO: Poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny 16.3.2022

Stanovisko výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny k plánovanému snižování počtu pracovníků hygienických stanic Výbor SEM ČLS JEP podpořil dne 9.2.2022

Doporučení k očkování dětí a adolescentů ve věku od 5 let proti onemocnění covid-19 13.12.2021

Mezioborové stanovisko "Očkování dospělých pacientů proti onemocnění covid-19 před plánovanými operačními výkony" listopad 2021

Aktualizace doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP (SEM) k přeočkování a aplikaci posilujících dávek vakcín proti onemocnění covid-19   22.11.2021

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti pneumokokovým onemocněním v dospělosti 10.11.2021

Aktualizace očkování proti onemocnění covid-19 u těhotných a kojících žen. Aktualizované konsenzuální stanovisko České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP), České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) ČLS JEP, Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) ČGPS a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP.

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS), České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP (ČSAKI), Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP (SIL) a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
(SEM) k přeočkování a aplikaci dodatečných (třetích) dávek vakcíny proti onemocnění covid-19   23.8.2021

Stanovisko Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP, České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP, České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ke třetí dávce očkování proti nemoci covid-19 u pacientů po transplantaci solidních orgánů 19.8.2021

Stanovisko Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP k probíhající epidemii COVID-19. 27.3.2021

Společné stanovisko České vakcinologické společnosti (ČVS), České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI), Společnosti infekčního lékařství (SIL) a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP 21.2.2021

 

Zápisy z výboru

Spolupracujeme