Přeskočit navigaci
 

Stanoviska a doporučení SEM

Metodické usměrnění hlavní hygieničky ČR k zajištění zvýšené surveillance přenosné dětské obrny (poliomyelitidy), aktualizace 18. 5. 2023

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním 6. března 2023

Doporučení Státního zdravotního ústavu pro diagnostiku dávivého kašle, pertuse a parapertuse, červen 2022

Algoritmus laboratorního vyšetření biologických vzorků získaných od pacientů s podezřením na infekci virem opičích neštovic   19.05.2022

Algoritmus laboratorního vyšetření biologických vzorků získaných od pacienta 16letého a
mladšího s podezřením na nový typ těžké akutní hepatitidy nejasné etiologie – aktualizace 13.5.2022

Metodické usměrnění hlavní hygieničky ČR k zajištění zvýšené surveillance přenosné dětské obrny  + Průvodní dopis hlavní hygieničky 3.5.2022

Doporučení České vakcinologické společnosti (ČVS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP), Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP k očkování osob (dětí, adolescentů, dospělých), které budou pobývat na území České republiky v důsledku současné krize na Ukrajině 28.3.2022

MEZIOBOROVÉ STANOVISKO: Poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny 20.3.2022

MEZIOBOROVÉ STANOVISKO: Poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny 16.3.2022

Stanovisko výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny k plánovanému snižování počtu pracovníků hygienických stanic Výbor SEM ČLS JEP podpořil dne 9.2.2022

Doporučení k očkování dětí a adolescentů ve věku od 5 let proti onemocnění covid-19 13.12.2021

Mezioborové stanovisko "Očkování dospělých pacientů proti onemocnění covid-19 před plánovanými operačními výkony" listopad 2021

Aktualizace doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP (SEM) k přeočkování a aplikaci posilujících dávek vakcín proti onemocnění covid-19   22.11.2021

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti pneumokokovým onemocněním v dospělosti 10.11.2021

Aktualizace očkování proti onemocnění covid-19 u těhotných a kojících žen. Aktualizované konsenzuální stanovisko České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP), České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) ČLS JEP, Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) ČGPS a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP.

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS), České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP (ČSAKI), Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP (SIL) a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
(SEM) k přeočkování a aplikaci dodatečných (třetích) dávek vakcíny proti onemocnění covid-19   23.8.2021

Stanovisko Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP, České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP, České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ke třetí dávce očkování proti nemoci covid-19 u pacientů po transplantaci solidních orgánů 19.8.2021

Stanovisko Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP k probíhající epidemii COVID-19. 27.3.2021

Společné stanovisko České vakcinologické společnosti (ČVS), České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI), Společnosti infekčního lékařství (SIL) a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP 21.2.2021

 

Zápisy z výboru

Spolupracujeme