Přeskočit navigaci
 

Stanoviska a doporučení SEM

Aktualizace očkování proti onemocnění covid-19 u těhotných a kojících žen. Aktualizované konsenzuální stanovisko České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP), České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) ČLS JEP, Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) ČGPS a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP.

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS), České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP (ČSAKI), Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP (SIL) a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
(SEM) k přeočkování a aplikaci dodatečných (třetích) dávek vakcíny proti onemocnění covid-19   23.8.2021

Stanovisko Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP, České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP, České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ke třetí dávce očkování proti nemoci covid-19 u pacientů po transplantaci solidních orgánů 19.8.2021

Stanovisko Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP k probíhající epidemii COVID-19. 27.3.2021

Společné stanovisko České vakcinologické společnosti (ČVS), České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI), Společnosti infekčního lékařství (SIL) a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP 21.2.2021

Zápisy z výboru

Spolupracujeme