Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

XVIII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů


XVIII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů Konferenci každoročně organizuje Mikrobiologický ústav lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Kromě univerzity a nemocnice jsou dalšími oficiálními pořadateli konference také Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Československá společnost mikrobiologická.

Organizační údaje Konference se koná 4. – 5. června 2009, v Konferenčním centru Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na Komenského nám. 2, v Brně. Referující autoři mohou přednést své příspěvky ústně (max. 7 minut) nebo prezentovat formou posteru (velikost 1,5 x 1 m). Referující autor (příp. hlavní autor posteru) musí být mladší 35 let.

Bližsí informace na http://tomdny.fnusa.cz/ nebo na http://www.medmicro.info/.

Srdečně Vás zveme

za organizátory Tomáškových dnů 2009 MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D.

Kontakt:
tomdny@fnusa.cz
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D.
tel.: 543 183 097
fax: 543 183 089

Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
CZ-656 91 BRNO

garant: Prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
CZ-656 91 BRNO

Zápisy z výboru

Spolupracujeme