Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Seminář v Lékařském domě v Praze na téma "Exantémové infekce"


Seminář v Lékařském domě v Praze na téma

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
pořádají dne 5. února 2019 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2
odborný seminář na téma: Exantémové infekce.

Koordinátoři: MUDr. M. Havlíčková CSc., MUDr. R. Limberková, Ph.D., MUDr. P. Širůček

  • MUDr. Petr Širůček, Klinika infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava: Exantémy, které řeší infektolog.
  • MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce: Exantémy u nejčastějších tropických importovaných nemocí.
  • MUDr. Klára Labská, MUDr. Cecílie Stonová, Mgr. Markéta Pumannová, MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA,  NRL pro herpetické viry, SZÚ, Klinika popáleninové medicíny, FNKV Dermatovenerologická klinika, FNKV : Kasuistika infekce lézí při morbus Darier acyklovir -  rezistentním Herpes simplex.

                                                        Diskuse k předneseným sdělením

                                                                      PŘESTÁVKA

  • MUDr. Radomíra Limberková, Státní zdravotní ústav: Spalničky v otázkách a odpovědích.
  • MUDr. Zdeňka Jágrová a kol., Hygienická stanice hlavního města Prahy: Spalničky ve zdravotnických zařízeních v Praze.

Předpokládané zakončení semináře je cca v 17. 00 hod.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

 

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.“


Zápisy z výboru

Spolupracujeme