Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Seminář v Lékařském domě v Praze dne 5. 6. 2018 na téma "Tropická a cestovní medicína"


Seminář v Lékařském domě v Praze dne 5. 6. 2018 na téma

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádají dne 5. 6. 2018 v 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze odborný seminář na téma:

CESTOVNÍ A TROPICKÁ MEDICÍNA

Koordinátoři: Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. a MUDr. Zdenka Manďáková

Zahájení - Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.: Cestovní a tropická medicína – Úvod do semináře, aneb co je nového. 
Pracoviště tropické, cestovní medicíny a očkování, IPVZ Praha

MUDr. Roman Stebel, MUDr. Martina Pýchová, Ph.D., MUDr. Michaela Freibergerová, prim. MUDr. Radana Pařízková: První dokumentovaný případ japonské encefalitidy importované do ČR.
Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno.

MUDr. Jana Braunová: Import kožní leishmaniózy dvěma cestovateli z Latinské Ameriky.
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny, LF UK a FN Plzeň.

MUDr. Michaela Habánová: Plicní histoplazmóza u imunokompromitované pacientky (import z Nikaragui).
Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno.

Přestávka

MUDr. Lubomíra Hozáková: Měla mladá žena neurocysticerkózu?
Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava.

MUDr. Zdenka Manďáková, MUDr. Kateřina Fabiánová, PhD: VNN - Hemoragické horečky s mezilidským přenosem.
Státní zdravotní ústav Praha.

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.: Očkování před a po cestě do zahraničí – opakování nikdy není dost.
Pracoviště tropické, cestovní medicíny a očkování, IPVZ Praha.

Diskuse

Předpokládané zakončení semináře je cca v 17. 00 hod.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.
Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.“


Zápisy z výboru

Spolupracujeme