Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Seminář v Lékařském domě dne 6. listopadu od 13,30 hod. na téma "Respirační virové infekce"


Seminář v Lékařském domě dne 6. listopadu od 13,30 hod. na téma

Koordinují: MUDr. Martina Havlíčková, CSc., Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

Program:
1. Alexander Nagy, NRL pro chřipku, SZÚ, Praha: Ekologie viru chřipky
2. Zuzana Vančíková, Thomayerova nem., Krč, Praha : Adenovirové záněty plic u dětí
3. Havlíčková M, Marešová V. NRL pro chřipku, SZÚ, Praha, 1. infekční klinika 2. LFUK a Nemocnice Na Bulovce: Mimoplicní manifestace respiračních virových infekcí .

Přestávka

4. Kynčl J., Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ, Praha : Má význam surveillance virových respiračních infekcí?
5. Havlíčková M., Marešová, V., Jiřincová H.: NRL pro chřipku, SZÚ, 1. infekční klinika 2. LFUK a Nemocnice Na Bulovce, Praha: : Nové respirační viry a jejich klinická manifestace.
6. Čihař M. : Neonatologické oddělení, Nemocnice Na Bulovce, Praha: RSV infekce a jejich profylaxe
Diskuze a závěr

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Seminář bude ohodnocen kredity ČLK, KVVOPZ ČR a ČAZL. Účastníci obdrží potvrzení o účasti. Předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod. „Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č.16 ČLK“.
Sponzorem semináře je firma SANOFI PASTEUR vaccine division


Zápisy z výboru

Spolupracujeme