Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Seminář v Lékařském domě dne 6. 10. 2015


Seminář v Lékařském domě dne 6. 10. 2015

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádají dne 6. října 2015 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma:

Onemocnění přenášená vektory

Koordinátoři semináře:

doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc. Státní zdravotní ústav, 3. LF UK
MUDr. Jana Vlčková, Ústav preventivního lékařství, LF UP v Olomouci 
MUDr. Lenka Krbková, CSc., přednosta Kliniky dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno
prim. MUDr. V. Chmelík, Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice

Program semináře:

Zdravotnický význam onemocnění přenášených vektory
(B. Kříž, CEM-SZÚ).
Prevence nákaz přenášených klíšťaty
(J. Vlčková, ÚPL, LF UP ).
Dlouholetý monitoring komárů s důrazem na potencionální rizika pro zdraví obyvatel 
(O. Šebesta, KHS Jihomoravský kraj, F. Rettich, CEM-SZÚ, I. Rudolf, CAV Valtice, I. Gelbič, CAV České Budějovice).
Tularemie přenášená členovci
(A. Chrdle, Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice).

Přestávka s občerstvením

Západonilská horečka
(V. Chmelík, Nemocnice České Budějovice).
Laboratorní diagnostika lymeské borreliózy
(P. Kodym, CEM-SZÚ).
Postborreliový syndrom
(L. Krbková, LFMU, FN Brno).

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“.

Sponzorem semináře je firma Leroy Cosmetics s.r.o, Lednice


Zápisy z výboru

Spolupracujeme