Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Seminář v Lékařském domě dne 5. června od 13,30 hod na téma "Enterohemoragická E. coli (EHEC)"


Seminář v Lékařském domě dne 5. června od 13,30 hod na téma

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádá v Lékařském domě ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2 dne 5. června 2012 od 13,30 hod. odborný seminář na téma "Enterohemoragická E. coli".

 

Koordinují: dr. Petráš, dr. Ambrožová

 

Program:

dr. Petr Petráš (NRL pro E. coli a shigely SZÚ-CEM):

Století výročí pojmenování E. coli

 

ing. Monika Marejková (NRL pro E. coli a shigely SZÚ-CEM):

Výskyt enterohemoragických E. coli v ČR v letech 2006 - 2012    

 

doc. Martina Bielaszewská (Národní konzultační laboratoř pro hemolyticko-uremický syndrom, Univerzita Münster, Německo):

EHEC jako původci lidských onemocnění v Německu

 

dr. Pavel Alexa (NRL pro E.coli, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno):

Verotoxigenní E. coli a onemocnění zvířat

 

přestávka s občerstvením

 

doc. Květa Bláhová, dr. Filip Fencl, (Pediatrická klinika 2.LF UK a FN Motol):

Klinické projevy EHEC onemocnění

 

dr. Helena Ambrožová, dr. Jakub Zieg, dr. Tomáš Rosík (Infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Pediatrická klinika 2.LF UK a FN Motol):

Dvě kazuistiky komplikovaných průběhů onemocnění EHEC

 

dr. Jana Prattingerová, dr. Jaroslav Harman (Protiepidemický odbor, KHS Liberec):

Kazuistika případu Escherichia coli 0157 s odhalením zdroje nákazy

 

Diskuze a závěr

 

 

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLK  jako akce kontinuálního vzdělávání. Seminář bude ohodnocen kredity ČLK, KVVOPZ ČR a ČAZL.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

 

předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod.

 

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu  č.16 ČLK“.

Sponzorem semináře je firma  BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

 


Zápisy z výboru

Spolupracujeme