Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Seminář v Lékařském domě dne 2. října od 13,30 hod na téma "Očkování"


Seminář v Lékařském domě dne 2. října od 13,30 hod na téma

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádá ve velké posluchárně Lékařského domu ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2, dne 2. října 2012 od 13,30 hod. odborný seminář na téma "Očkování".

 

 

Koordinují: MUDr. Jitka Částková,MUDr. Josef Trmal, PhD., a prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.

Program:

 

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.:

Očkování proti chřipce – efektivní nástroj prevence nemocnosti dostupný v každé ordinaci

 

MUDr. Josef Trmal, PhD.:   

Mimořádné očkování proti příušnicím v Ústeckém kraji

 

MUDr. Radomíra Limberková:

Parotitida – laboratorní diagnostika a výsledky genotypizace

 

MUDr. Pavla Křížová, CSc., MUDr. Jana Kozáková:

Očkování meningokokovými a pneumokokovými vakcínami

 

přestávka s občerstvením

 

MUDr. Jitka Částková, CSc., MUDr. Čestmír Beneš:

Vakcinace proti hepatitidě B v ČR

 

MUDr. Josef Trmal, PhD.:

Nová vakcína proti HE na obzoru

 

MUDr. Kateřina Fabiánová:

Strategie prevence, profylaxe a terapie pertuse

 

Diskuze a závěr

 

 

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLK  jako akce kontinuálního vzdělávání. Seminář bude ohodnocen kredity ČLK, KVVOPZ ČR a ČAZL.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

 

předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod.

 

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu  č.16 ČLK“.

Sponzorem semináře je firma Sanofi pasteur

 

 


Zápisy z výboru

Spolupracujeme