Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Seminář v Lékařském domě dne 07. 06. 2011 od 13,30 na téma "Importované nákazy"


Seminář v Lékařském domě dne 07. 06. 2011 od 13,30 na téma

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci se
Společností infekčního lékařství ČLS JEP pořádají dne 7. června 2011 ve 13.30 hodin ve velké posluchárně Lékařského domu ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2 odborný seminář na téma "Importované nákazy"

 

Koordinátoři semináře: MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D., MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.

Program:

MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D. (Ministerstvo zdravotnictví ČR):
Notifikovaná importovaná onemocnění v ČR v letech 1993 – 2010

RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D., Mgr. Ivana Zicklerová (Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK v Praze a FN Na Bulovce, Praha):
Přehled importovaných tropických protozoárních infekcí

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. (Centrum očkování a cestovní medicíny, Hradec Králové):  
Prevence importovaných nákaz

Přestávka s občerstvením

MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D. (Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK v Praze a FN Na Bulovce, Praha; Infekční oddělení KN Liberec):
Přehled významných tropických virových a bakteriálních infekcí

MUDr. Lubomíra Hozáková (Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava)
Echinokokové infekce

MUDr. Radek Svoboda (Klinika infekčních chorob, FN Bohunice a LF MU, Brno)
Systémové tropické mykotické infekce

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Seminář bude ohodnocen kredity ČLS, KVVOPZ ČR a Společností SML - obor mikrobiologický laborant – účastníci obdrží potvrzení o účasti.

 


Zápisy z výboru

Spolupracujeme