Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Seminář v Lékařském domě dne 05. 04. 2011 od 13,30 na téma "Parazitologie - Parazitární neuroinfekce"


Seminář v Lékařském domě dne 05. 04. 2011 od 13,30 na téma

Program:

 

1.    MUDr. Rudolf Černý, CSc. (Neurologická klinika II. LF UK, FN Motol, Praha):

Neuroinfekce z pohledu neurologa

 

2.   MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D. (Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK v Praze a FN Na Bulovce, Praha; Infekční oddělení KN Liberec):

Postižení CNS parazitickými organismy - přehled

 

3.    RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D. (Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK v Praze a FN Na Bulovce):

     Amfizoické améby jako původci infekcí CNS

 

     přestávka s občerstvením (cca 15.45 -15.15 hod.)

 

4.    Doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.(Infekční klinika, FN Na Bulovce, Praha):

Mozková toxoplasmóza u pacientů s AIDS

 

5.   RNDr. Petr Kodym, CSc. (NRL pro toxoplasmózu, OML- CLČ SZÚ, Praha): 

Mozková toxoplasmóza: reaktivace toxoplasmózy v důsledku imunosuprese

 

6.    doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (Parazitologický ústav BC AVČR, České Budějovice):

     Mikrosporidie jako původci neuroinfekcí

 

předpokládané zakončení semináře v cca 17.30 hod.

 

Koordinátor semináře: RNDr. Petr Kodym, CSc.(Česká parazitologická společnost)     

 

 

 

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Seminář bude ohodnocen kredity ČLS, KVVOPZ ČR a Společností SML - obor mikrobiologický laborant – účastníci obdrží potvrzení o účasti.

 

 

Sponzorem semináře je firma  BioVendor – Laboratorní medicína a.s.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme