Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Seminář v Lékařském domě dne 01. 02. 2011 od 13,30 na téma "Virové gastroenteritidy"


Seminář v Lékařském domě dne 01. 02. 2011 od 13,30 na téma

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádá v Lékařském domě v Praze dne 1. února 2011 od 13:30 odborný seminář na téma "Virové gastroenteritidy"

 

Koordinátoři: Doc. MUDr. Pazdiora Petr, CSc., MUDr. Ambrožová Helena, PhD.

 

Program:

 

1. Aktuální poznatky o rotavirových infekcích,očkování

P. Pazdiora, J. Táborská, M. Švecová, J. Čechová

 

2. Význam elektronové mikroskopie v diagnostice akutních gastroenteritid

J. Schramlová

 

3. Klinický obraz virových gastroenteritid, zkušenosti z Infekční kliniky FN Bulovka

H. Ambrožová, S. Arientová, J. Schramlová

 

4. Praktické zkušenosti s průběhem a komplikacemi rotavirových gastroenteritid  

R. Kračmarová, P. Kosina, Š. Rumlarová

 

Přestávka, občerstvení

 

5. Aktuální poznatky o dalších původcích virových gastroenteritid

 P. Pazdiora, J. Táborská, M. Švecová, Č. Beneš

 

6. Norovirové gastroenteritidy v Libereckém kraji

 J. Prattingerová, M. Sochorová, D. Kadlečík, K. Štillerová

 

7. Naše zkušenosti a vývoj epidemií virových gastroenteritid ve Zlínském kraji v letech 2006-2010

H. Tkadlecová,  J. Hošková, V. Fojtíková, Č.  Beneš

 

 

 

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Seminář bude ohodnocen kredity ČLS, KVVOPZ ČR a SML - obor zdravotní laborant.

 

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

 

Sponzorem semináře jsou: firma BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

      firma Medisco Praha


Zápisy z výboru

Spolupracujeme