Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Seminář v LD 5.6.2007


Seminář v LD 5.6.2007 Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS J.E.P. pořádá ve spolupráci se Společností pro infekční lékařství ČLS J.E.P. a Čs. společností mikrobiologickou v Lékařském domě v Praze seminář na téma Rezistence k antibiotikům v teorii a klinické praxi. Akce se koná v úterý dne 5.6.2007 od 13.30.

Koordinátorkou akce je:

RNDr. Pavla Urbášková, CSc.
Státní zdravotní ústav
Centrum epidemiologie a mikrobiologie
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
tel.: 267 082 238, 267 082 280
e-mail: purbaskova@szu.cz

Zápisy z výboru

Spolupracujeme