Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Seminář “Nové diagnostické metody v infektologii”


Seminář “Nové diagnostické metody v infektologii”

Termín:
6.11. 2007 ve 1330 hodin, Lékařský dům Praha

Pořádá Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

Koordinátoři:
MUDr. Stanislav Plíšek, PhD., email: pliseks@lfhk.cuni.cz
PharmDr. Lenka Plíšková, email: ppliskova@lfhk.cuni.cz

Program:

Nové diagnostické metody v infektologii – význam pro klinickou praxi
Plíšek S. (Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové)

Současné možnosti diagnostiky infekcí vyvolaných houbami
Buchta V. (Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK Hradec Králové)

Zajímavé nálezy a nové metody v parazitologii
Čermáková Z., Voxová B. (Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK Hradec Králové)

Aktuální virologická diagnostika
Štěpánová V. (Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK Hradec Králové)

Přestávka s občerstvením

Uplatnění molekulárně biologických metod v diagnostice infekčních nemocí
Plíšková L., Bolehovská R. (Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové)

Diagnostika neuroifekcí z pohledu radiologa
Eliáš P., Ryška P., Klzo L., Žižka J., Šercl M. (Radiologická klinika FN a LF UK Hradec Králové)

Současné možnosti, novinky a trendy v mikroskopické diagnostice infekcí
Tyčová V., Hornychová H., Ryška A. (Fingerlandův ústav patologie FN a LF UK Hradec Králové)

Účast na semináři bude ohodnocena kredity.

Zápisy z výboru

Spolupracujeme