Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Seminář na téma „SVĚTELNÁ MIKROSKOPIE V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII“ se koná dne 9/11/2010


Seminář na téma „SVĚTELNÁ MIKROSKOPIE V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII“ se koná dne 9/11/2010

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Katedra biomedicínských oborů, Ústav mikrobiologie a imunologie, Referenční laboratoř ČR pro anaerobní bakterie pořádají dne 9. listopadu 2010 od 10:00 h. v místnosti ZZ 122 v budově děkanátu Lékařské fakulty a od 14:00 h. v místnosti ZW 104 a v laboratoři ZW 112  v budově Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví na Lékařské fakultě seminář na téma „SVĚTELNÁ MIKROSKOPIE V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII“. Koordinátory akce jsou RNDr. D. Chmelař, Ph.D., Mgr. Ctibor Pechlát.

Odborný program:

10:00 – Zahájení

 

10:15 – Mikroskopické techniky používané v laboratořích lékařské mikrobiologie: fázově kontrastní mikroskopie, fluorescenční mikroskopie, interferenční mikroskopie (dle Nomarského) – RNDr. D. Chmelař, Ph.D.

 

11:00 –  Představení nového konfokálního mikroskopu FV10i  - Ing.Tomáš Pop

 

12:00 –  Diskuze, občerstvení

 

14:00 –  Aplikace konfokálního mikroskopu na připravené a přinesené preparáty

 

15:00 –  Demonstrace jednotlivých mikroskopických technik v mikrobiologické laboratoři – RNDr. D. Chmelař, Ph.D., Mgr. C. Pechlát

 

Zájemci si mohou přinést vlastní mikroskopické preparáty.

 

Účastnický poplatek za seminář ve výši 300,- Kč se bude vybírat přímo na semináři. Kontaktní osoba: Brigit Halfarova email: brigit.halfarova@osu.cz

 

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Seminář bude ohodnocen kredity ČLS, KVVOPZ ČR  a Společností SML- obor mikrobiologický laborant.

Účastníci obdrží certifikát o účasti

 


Zápisy z výboru

Spolupracujeme