Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Seminář Hrozba epidemií a současné možnosti surveillance


Seminář Hrozba epidemií a současné možnosti surveillance Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu a 1. lékařská fakulta UK v Praze si Vás dovolují pozvat na seminář na téma „Hrozba epidemií a současné možnosti surveillance“, který se koná dne 8. ledna 2008 od 13:00 hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce.

Seminář se koná při příležitosti výročí 30 let posledního přirozeného případu pravých neštovic a 20 let úmrtí epidemiologa prof. MUDr. Karla Rašky, Dr.Sc.

Program:

 1. Memento epidemie skvrnitého tyfu v Terezíně
  RNDr. Eva Aldová, CSc.
 2. Globální epidemie HIV/AIDS a současná situace v ČR
  RNDr. Marie Brůčková, CSc.
 3. Proč se musíme bát chřipky
  Prof. MUDr. Jiří Havlík, Dr.Sc.
 4. Hrozí riziko pandemie ptačí chřipky?
  Prof. MUDr.Vladimír Janout, CSc.
 5. Streptokokové infekce trvale aktuální
  Doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.
 6. I u Patočků ctili epidemiologii
  Prof. MUDr. Ctirad John, Dr.Sc.
 7. Eradikace animálních infekcí přenosných na člověka a spolupráce veterinární služby se službou lékařskou
  Prof. MVDr. Václav Kouba, Dr.Sc.
 8. Sérologické přehledy jako součást surveillance
  Doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc.
 9. Surveillance invazivního meningokokového onemocnění
  MUDr. Pavla Křížová, CSc.
 10. Současný vývoj evropské spolupráce v oblasti surveillance infekčních onemocnění
  MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.
 11. Memento globální eradikace pravých neštovic
  MUDr. Karel Markvart, CSc.
 12. Připravenost proti bioterorismu v USA: úloha nemocničních laboratoří
  Prof. MUDr. Karel Raška, CSc.
 13. Hrozba epidemií je stále aktuální
  MUDr. Josef Trmal, Ph.D.

Alena P a l e č k o v á v. r. předsedkyně VZSP

Zápisy z výboru

Spolupracujeme