Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Problematika virových hepatitid


Problematika virových hepatitid Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádá v Lékařském domě v Praze dne 3.března 2009 od 13.30 hod. odborný seminář na téma Problematika virových hepatitid

Koordinátoři : dr.V. Němeček, dr. J. Částková, dr. J. Dlhý

PROGRAM:

  1. MUDr. Jan Šperl: Terapie VHB, VHC
  2. MUDr. J. Částková, MUDr. Č. Beneš: Situace ve výskytu VHA v ČR
  3. MUDr. Z. Jágrová, MUDr. H. Šmejkalová: Praktické aspekty kontroly epidemie VHA v Praze a Středočeském kraji.
  4. MUDr. J.Částková, MUDr. Č.Beneš: VHC – epidemiologická situace v ČR
  5. RNDr. V. Němeček, MUDr. L. Krekulová, MUDr. V. Řehák, MUDr. O. Strunecký: Molekulární epidemiologie VHC, trendy ve složení genotypů HCV u dárců krve a narkomanů v Praze
  6. Mgr. B. Orlíková, MUDr. V. Mravčík: Virové hepatitidy u uživatelů drog v drogovém informačním systému
  7. MUDr. J. Dlhý, MUDr. Č. Beneš : Trendy importovaných virových hepatitid
Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Seminář bude ohodnocen kredity ČLS, KVVOPZ ČR a Společností SPZ-obor mikrobiologický laborant – účastníci obdrží certifikát o účasti. .

Zápisy z výboru

Spolupracujeme