Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Pneumokoky


Pneumokoky Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádá v Lékařském domě v Praze dne 2. června 2009 od 13.30 hod. odborný seminář na téma Pneumokoky.

Koordinátoři: dr. P. Křížová, prof. R. Prymula

PROGRAM:
  1. Vilma Marešová: Klinický průběh pneumokokových onemocnění
  2. Pavla Křížová: Surveillance invazivních pneumokokových onemocnění v ČR, pokrytí sérotypů pneumokokovými vakcínami
  3. Petr Pazdiora: Surveillance invazivních pneumokokových onemocnění v Plzeňském kraji, zkušenosti s očkováním
  4. Jitka Motlová: Laboratorní diagnostika a typizace pneumokoků v NRL

    přestávka s občerstvením

  5. Jitka Kalmusová: PCR diagnostika pneumokokového onemocnění
  6. Helena Žemličková: Přehled rezistence k antibiotikům u Streptococcus pneumoniae v ČR
  7. Roman Prymula: Pneumokokové vakcíny, vakcinační strategie
Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Seminář bude ohodnocen kredity ČLS, KVVOPZ ČR a Společností SPZ-obor mikrobiologický laborant – účastníci obdrží certifikát o účasti

Sponzorem semináře je firma BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

Zápisy z výboru

Spolupracujeme