Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě v Praze dne 7.5. 2013 od 13.30 hod. na téma "Infekce spojené se zdravotní péčí"


Odborný seminář v Lékařském domě v Praze dne 7.5. 2013 od 13.30 hod. na téma

Společnost pro mikrobiologii a epidemiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádají dne 7.5. 2013 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2

Odborný seminář na téma:

INFEKCE SPOJENÉ SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ

Koordinátoři: dr. Jindrák, dr. Chmelík

Program:

1. Představení Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí (V. Jindrák)

2. Program prevence a kontroly infekcí v nemocnici - představení metodického postupu (D. Hedlová)

3. Koncepce národní surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí v České republice – závěry kulatého stolu. (J. Prattingerová)

přestávka

4. Infekce spojené se zdravotní péčí a systém DRG. (P. Turčáni)

5. Mezioborová spolupráce při řešení infekčních komplikací zdravotní péče v Nemocnici České Budějovice (V. Chmelík)

6. Mezinárodní akreditační standardy pro prevenci a kontrolu infekcí v nemocnici (B. Vaculíková)

7. Sledování nemocničních infekcí ve FN Ostrava (P. Syrůček)

8. Infekce spojené se zdravotní péčí a bezpečnost pacientů v Evropě – aktivity ECDC (V. Jindrák)

9. National Health Safety Network v USA – aktivity CDC (D. Hedlová)

Diskuse

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č.16 ČLK“.

Sponzorem semináře je firma BIO - RAD spol, s.r.o.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme