Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě v Praze dne 5. 11. 2013 od 13.30 hod. na téma "Infekce vyvolané mykobakteriemi"


Odborný seminář v Lékařském domě v Praze dne 5. 11. 2013 od 13.30 hod. na téma

Společnost pro mikrobiologii a epidemiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádají dne 5. 11. 2013 od 13. 30 hod. v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma:

Infekce vyvolané mykobakteriemi

Koordinátoři: MUDr. Alena Holčíková, MUDr. Ilona Zemanová

Program:

1. MUDr. Jana Svobodová Úvod do mykobakteriologie IFCOR-99, s.r.o., Brno

2. MUDr. Ilona Zemanová Mykobakteriologická diagnostika v ČR v roce 2012 Státní zdravotní ústav Praha

3. MUDr. Alena Holčíková Návrat tuberkulózy? Fakultní nemocnice Brno přestávka

4. MUDr. Jan Helešic Netuberkulózní mykobakterie v diferenciální diagnostice uzlinového syndromu u dětí Fakultní nemocnice Brno

5. MUDr. Jana Amlerová Mycobacterium abscessus z dýchacích cest u nemocného s cystickou fibrózou Fakultní nemocnice Plzeň

6. MUDr. Lukáš Homola Netuberkulózní mykobakterie - konsenzus terapie Fakultní nemocnice Brno

Diskuse

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č.16 ČLK“.

Sponzorem semináře je firma I.T.A.-Intertact s.r.o.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme