Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě v Praze dne 1. 10. 2013 od 13.30 hod. na téma "Infekce u uživatelů drog"


Odborný seminář v Lékařském domě v Praze dne 1. 10. 2013 od 13.30 hod. na téma
Společnost pro mikrobiologii a epidemiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádají dne 1.10. 2013 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma:
 
Infekce u uživatelů drog
 
 
Koordinátoři: 
prim. MUDr. Jiřina Hobstová, CSc.,
MUDr. Josef Trmal, PhD.
 
 
Program:
 
1. Prim. MUDr. Jiřina Hobstová CSc.
Drogová závislost a infekční nemoci.
Fakultní nemocnice Praha - Motol
 
2. MUDr. Josef Trmal Ph.D.
Komplikace injekční aplikace drog.
KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
 
3. MUDr. Viktor Mravčík Ph.D.
Infekce spojené s venózní aplikací drog, dopady léčby narkomanů.
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Praha
 
Přestávka
 
4. MUDr. Hana Zákoucká
Vztah STD k drogové závislosti.
Státní zdravotní ústav Praha
 
5. Mgr. Barbora Petrášová, Bc. Anna Füleová
Drogová epidemiologie, sběr dat o léčených uživatelích drog.
Hygienická stanice hl.města Prahy
 
Diskuse
 
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.
Účastníci obdrží potvrzení o účasti.
 
Předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod.
„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č.16 ČLK“.
 
Sponzorem semináře je firma Merck

Zápisy z výboru

Spolupracujeme