Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 7. 6. 2016 na téma: "Infekce u sociálně slabých vrstev obyvatel a migrantů"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 7. 6. 2016 na téma:

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádají dne 7. června 2016 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze odborný seminář na téma:

Infekce u sociálně slabých vrstev obyvatel a migrantů.

Hlavní koordinátoři: Prof. MUDr. Pazdiora Petr, CSc., MUDr. Hobstová Jiřina, CSc.

Program:

P. Smejkal: Zdravotní rizika migrace - historie a současnost (20 min.)

P. Pazdiora: Aktuální zdravotní rizika spojená s migrací v ČR (20 min.)

H. Zákoucká, H. Krutáková: STI infekce nejen u migrantů (20 min.)

Přestávka

I. Solovič, J. Švecová: Problémy tuberkulózy v súčasnosti - problémy marginalizovaných populácií (20 min.)

J. Hobstová: Jaké infekce můžeme očekávat u uživatelů drog v ČR? (20 min.)

Diskuse bude následovat po každé přednášce.

Předpokládané zakončení semináře je cca v 17.00.
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme