Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 7. 4. 2015 na téma "Lékařská parazitologie"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 7. 4. 2015 na téma

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Česká parazitologická společnost pořádají dne 7. 4. 2015 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2

odborný seminář na téma:

Lékařská parazitologie

Koordinátoři: RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D., MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.

Program

Přenos leishmanióz v jižní Evropě

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc., RNDr. Vít Dvořák, Ph.D.

Z činnosti NRL pro tkáňové helmintózy

Mgr. Jana Matějů, prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

Kumulace výskytu tasemnic T. saginata na Opavsku v roce 2013 

RNDr. Pavel Moravec   

Přestávka  s občerstvením

Současné možnosti léčby a profylaxe malárie v ČR

MUDr. RNDr. František Stejskal, PhD.

Akutní schistosomóza

MUDr. Milan Trojánek, MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.,  Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

Importovaná giardióza rezistentní na léčbu metronidazolem

MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D., MUDr. Milan Trojánek,  Mgr. Ivana Zicklerová, RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.“

Sponzorem semináře jsou firmy Alere s.r.o. a TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme