Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 7. 3. 2017 na téma: "Legionelózy"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 7. 3. 2017 na téma:

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádají dne 7. března 2017 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze odborný seminář na téma:

Legionelózy

Koordinátoři: prof. MUDr. P. Pazdiora, CSc., RNDr. V. Drašar, prof. MUDr. J. Beneš, CSc.

Program:

1. Drašar V., Kirschner A.K.T., van der Wielen P.: ESGLI Amsterdam Conference 2016 aneb kam kráčíš, legionelo?
2. Kohnová I.: Legionelózy na Prostějovsku - náhoda nebio špička ledovce?
3. Mrázek J., Kantorová M.: Využití molekulárních metod při dagnostice a epidemiologii legionelóz.
4. Martinková I.: Cestovní legionelózy v EU a ČR.

Přestávka

5. Jágrová Z., Čermák M.: Panelákové legionely na území hlavního města Prahy.
6. Tkadlecová H., Drašar V., Martinková I., Mrázek J.: Cluster legionelóz ve wellness hotelu a jeho možné dopady.
7. Pazdiora P., Ježová I., Kubátová A., Morávková I., Moulisová V., Podlesná I., Průchová J., Skálová J.: Dlouhodobé zkušenosti s legionelózami v Plzeňském kraji.


Předpokládané zakončení semináře je cca v 17.00.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“


Zápisy z výboru

Spolupracujeme