Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 7. 2. 2017 na téma: "Sepse a septický šok"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 7. 2. 2017 na téma:

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádají dne 7. února 2017 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma:

Sepse a septický šok

Koordinátoři: prof. M. Holub, dr. J. Trmal

Program:

Adam Linder, MD, PhD., associate professor (Department of Clinical Sciences, Division of Infection Medicine, Lund University) The importance of early identification sepsis - will Sepsis-3 and qSOFA help us?

doc. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. (Ústav mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol) Novinky v mikrobiologické diagnostice sepse

doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D. (Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a NNB) Management sepse a septického šoku v intenzivní péči

Přestávka s občerstvením

MUDr. Josef Trmal, Ph.D. (KHS Ústeckého kraje) Případy sepse v systému EPIDAT

MUDr. Pavla Křížová, CSc (NRL pro menigokové nákazy, SZÚ) Sepse preventabilní očkováním

Diskuse bude následovat po každé přednášce.

Předpokládané zakončení semináře je cca v 16.30.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“


Zápisy z výboru

Spolupracujeme