Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 7. 11. 2017 na téma: "Vliv zoonóz na zdraví člověka"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 7. 11. 2017 na téma:

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádá odborný seminář dne 7. 11. 2017 od 13,30 hod. v Lékařském domě v Praze na téma:

Vliv zoonóz na zdraví člověka

Koordinátoři:
MUDr. Josef Trmal, Ph.D.
MUDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
Doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D.

Program:

R. Karpíšková
Potraviny – možný rezervoár bakterií s mobilně vázanými geny rezistence ke kolistinu?

L. Hozáková, V. Janout
Nemoc z kočičího škrábnutí na Klinice infekčního lékařství FN Ostrava

J. Orság
Hantavirózy aneb co skrývá vaše zahrádka

Přestávka

J. Bardoň
Méně známí původci kampylobakterových infekcí

P. Vašíčková
Výskyt a epidemiologie viru hepatitidy E v Evropě

J. Trmal
VHE – vlastní zkušenosti

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity), ČAZL, KVVOPZ jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.
„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“


Zápisy z výboru

Spolupracujeme