Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 6. 9. 2016 na téma: "Právní a sociální aspekty péče o pacienty s infekčními nemocemi"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 6. 9. 2016 na téma:

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádají dne 6. září 2016 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze odborný seminář na téma:

Právní a sociální aspekty péče o pacienty s infekčními nemocemi

 

Koordinátoři: doc. MUDr. Václav Dostál, prim. MUDr. Petr Kümpel

Program:

1. Dostál V. : Je nutné se zabývat právními a sociálními aspekty péče o pacienty s infekčními nemocemi? Úvodní slovo

2. Mach J. (ČLK, právní odd.): Aktuální právní problematika ve zdravotnictví

3. Drábková H., Tilšer P. a kol. (FN Hradec Králové): Stížnostní agenda ve velké nemocnici

4. Beneš J. : Kontraproduktivní legislativní důsledky v oblasti antibiotické terapie

5. Dostál V. : Léčba pneumokokové sepse na oddělení LDN – možný právní dopad? (kazuistika)

 Diskuse bude následovat po každé přednášce.

Předpokládané zakončení semináře je cca v 16.30 h

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“


Zápisy z výboru

Spolupracujeme