Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 6. 5. 2014 od 13,30 hod. na téma: "Očkování"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 6. 5. 2014 od 13,30 hod. na téma:

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEPpořádají dne 6. 5. 2014 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma:

OČKOVÁNÍ

Koordinátoři:Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., MUDr. Jitka Částková, CSc. a MUDr. Zuzana Blechová

Program:

Současné problémy očkování.
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., Hlavní hygienik ČR a náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha

Epidemie spalniček - Ústecká realita.
MUDr. Josef Trmal, PhD., KHS Ústeckého kraje, Ústí nad Labem

Příušnice v České republice.
(Analýza dat ze systému surveillance se zaměřením na komplikace onemocnění a očkování)
MUDr. Hana Orlíková a spoluautoři: Lexová P., Limberková R., Malý M., Šebestová H., Jurzykowská L., Beneš Č., Státní zdravotní ústav, Praha

Přestávka s občerstvením

Invazivní pneumokoková onemocnění v Plzeňském kraji a ČR, údaje o proočkovanosti.
Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., Ústav epidemiologie LF UK v Plzni, Plzeň

Surveillance klíšťové encefalitidy.
Doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc., a spoluautoři: Daniel M., Beneš Č., Státní zdravotní ústav, Praha

Očkování proti klíšťové encefalitidě.
Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny, Hradec Králové

Diskuse

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.
Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“.

Sponzorem semináře je firma BAXTER CZECH spol.s r.o.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme