Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 6. 3. 2018 na téma: "Aktuální otázky tuberkulózy"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 6. 3. 2018 na téma:

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádají dne 6. března 2018 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma:

Aktuální otázky tuberkulózy

Koordinátoři: MUDr. A. Holčíková, MUDr. I. Zemanová, MUDr. J. Svobodová

Program:

1. Jiří Wallenfels, NJDT, Nemocnice Na Bulovce, Praha – Aktuální epidemiologická situace tuberkulózy v ČR

2. Jana Amlerová, Ústav mikrobiologie, FN Plzeň - Význam a možnosti genotypizace v epidemiologii tuberkulózy

3. Olga Džupová, Aneta Muselová, Jiří Beneš, Klinika infekčních nemocí, LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha - Epidemiologie a klinický obraz tuberkulózy u pacientů hospitalizovaných na infekční klinice

4. Petr Prášil, Stanislav Plíšek, Vladimír Koblížek, Zuzana Hermanová, Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové, Plicní klinika FN a LF UK Hradec Králové - Neobvyklý případ plicní tuberkulózy

5. Jan Helešic, Klinika dětských infekčních nemocí, FN Brno - Mykobakteriální lymfadenitidy u dětí - aktuální stav v r. 2017

6. Jana Svobodová, Laboratoř pro diagnostiku mykobakterií, IFCOR, Brno, Helena Šarmanová, Infekční odd., Vazební věznice, Brno a Karel Křepela†, Klinika pediatrie 1. LF UK a FTN, Praha - Věrná mykobakterióza pana F.

Předpokládané zakončení semináře je cca v 17. 00 hod.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme