Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 6. 12. 2016 na téma: "Aktuality v mikrobiologii"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 6. 12. 2016 na téma:

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou pořádají dne 6. 12. 2016 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze odborný seminář na téma:

Aktuality v mikrobiologii

Koordinátoři: doc. MUDr. Růžička Filip, Ph.D., a RNDr. Jiří Matějů, CSc.

Program:

Nové trendy v potravinářské mikrobiologii
prof. Ing. Kateřina Demnerová CSc.: (Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická Praha)

Diferenciální diagnostika v klinické mikrobiologii
prim. MUDr. Josef Scharfen, Ph.D. (Oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie, Oblastní nemocnice Trutnov)

Přestávka

Polarizační mikroskopie a její vhodnost ke studiu mikroorganismů
RNDr. Zdeněk Žižka DrSc.  (Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha)

Novinky v postgraduálním vzdělávání oboru lékařská mikrobiologii
Doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.:  (Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

Novinky v postgraduálním vzdělávání oboru lékařská mikrobiologii
Mgr. Adela Čmoková (Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity a Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha)

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK


Zápisy z výboru

Spolupracujeme