Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 5. 5. 2015 na téma "Infekce spojené se zdravotní péčí"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 5. 5. 2015 na téma

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádají dne 5. května 2015 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze odborný seminář na téma:

Infekce spojené se zdravotní péčí

Koordinátoři semináře:

MUDr. Vlastimil Jindrák, NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ, Praha,
MUDr. Miloslav Šťastník, Nemocnice Nové Město na Moravě

Program semináře:

• Novinky v evropské incidenční surveillance HAI-Net (V. Jindrák, NRC-HAI, SZÚ)

• Evropská bodová prevalenční studie 2012 a 2016/17 (J. Prattingerová, NRC-HAI, SZÚ)

• Projekt „bacteremia zero“ v Ústřední vojenské nemocnici (D. Hedlová, ÚVN)

Přestávka s občerstvením

• Surveillance a prevence nozokomiálních močových infekcí (M. Šťastník, Nemocnice Nové Město n/M)

• Nozokomiální močové infekce v Nemocnici Nové Město na Moravě – možnosti prevence ve zdravotnickém zařízení (Š. Vidergotová, Nemocnice Nové Město n/M)

• Nozokomiální epidemická epizoda způsobená rezistentním kmenem Streptococcus pneumoniae sérotypu 19F. (M. Hanslianová, FN Brno)

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod.


„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“.

Sponzorem semináře je firma MUF-Pro s.r.o.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme