Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 4. 4. 2017 na téma: "Parazitologie – aktuálně o malárii"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 4. 4. 2017 na téma:

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Česká parazitologická společnost pořádají dne 4. dubna 2017 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze odborný seminář na téma:

Parazitologie – aktuálně o malárii

Koordinátoři: RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D., MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.

Původ a evoluce malarických plasmodií (15 min.)
Doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.; Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Diagnostika malárie – klasické i nové metody (20 min.)
RNDr. Lenka Richterová; Oddělení klinické mikrobiologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Epidemiologie a projevy importované malárie (25 min.)
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.1, MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.2,
prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.3; 1Infekční klinika 2. LF UK a Klinika infekčních, tropických a parazitárních infekcí, Nemocnice Na Bulovce, Praha; 2Infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha, Infekční oddělení KN Liberec, Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha; 3Klinika infekčních, tropických a parazitárních infekcí, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Přestávka s občerstvením

Léčba nekomplikované malárie (20 min.)
MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.; Infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha, Infekční oddělení KN Liberec, Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha

Léčba komplikované malárie na JIP (20 min.)
MUDr. Jana Kulichová, MUDr. Miroslav Helcl, prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D;
Klinika infekčních, tropických a parazitárních infekcí, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Repelenty proti komárům nejen malarickým (10 min.)
RNDr. František Rettich, CSc.; Oddělení dezinfekce, dezinsekce a deratizace,
Státní zdravotní ústav, Praha

Chemoprofylaxe malárie (10 min.)
MUDr. Pavel Kosina, Ph.D., MUDr. Šárka Rumlarová;
Klinika infekčních nemocí LF UK a FN v Hradci Králové

Předpokládané zakončení semináře je cca v 17. 00 hod.
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK."


Zápisy z výboru

Spolupracujeme