Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 4. 3. 2014 od 13,30 hod. na téma: "Echinokokové infekce"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 4. 3. 2014 od 13,30 hod. na téma:


Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Česká parazitologická společnost pořádají dne 4. 3. 2014 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze odborný seminář na téma:

ECHINOKOKOVÉ INFEKCE

Koordinátor:  MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.

Program:

Úvod
MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.

Výskyt tasemnic rodu Echinococcus u zvířat v České republice
Prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc., Ústav patologické morfologie a parazitologie, Fakulta veterinárního lékařství, VFU, Brno

Epidemiologie a laboratorní diagnostika humánní cystické a alveolární echinokokózy
Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, NRL pro tkáňové helmintózy, Praha

Zkušenosti s alveolární a cystickou echinokokózou
MUDr. Lubomíra Hozáková, Bc. Ivan Capulič DiS, Klinika infekčního lékařství a Ústav radiodiagnostický, Fakultní nemocnice Ostrava

Přestávka s občerstvením

Chirurgická léčba jaterní cystické a alveolární echinokokózy
Doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS, Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha

Chirurgická léčba plicní cystické echinokokózy
MUDr. Jan Kolařík, MUDr. Jan Šimonek, 3. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha

Úskalí diagnostiky a farmakoterapie cystické a alveolární echinokokózyMUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D., I. infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha, Infekční oddělení KN Liberec a.s.

Diskuse

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.
Účastníci obdrží potvrzení o účasti. Předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod.
„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č.16 ČLK“.

Sponzorem semináře jsou firmy GSK a TestLine


Zápisy z výboru

Spolupracujeme