Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 4. 2. 2014 od 13,30 hod. na téma "Cestovní a tropická medicína".


Odborný seminář v Lékařském domě dne 4. 2. 2014 od 13,30 hod. na téma

Společnost pro epidemiologii a  mikrobiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádají dne 4. 2. 2014 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma:

CESTOVNÍ A TROPICKÁ MEDICÍNA


Koordinátoři:  Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. a MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D.,

Program:

Očkování proti japonské encefalitidě
MUDr. Zlatava Jirsenská, Klinika dětských infekčních nemocí LFMU a FN Brno

Prevence při cestování s dětmi do zahraničí
MUDr. Pavel Kosina, Ph.D., Klinika infekčních nemocí LFUK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

Antimalarická profylaxe
MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D., I. infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha, ÚIM 1. LF UK Praha, Infekční oddělení KN Liberec

Přestávka s občerstvením

Malárie importovaná do České republiky
RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D., Oddělení tropické medicíny 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

Vlastnosti původců břišního tyfu a paratyfů
RNDr. Pavla Urbášková, CSc., Státní zdravotní ústav Praha

Horečka dengue
MUDr. MilanTrojánek, I. infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

Diskuse

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.
Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č.16 ČLK“.

Sponzorem semináře je firma Novartis s.r.o.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme