Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 4. 12. 2012 od 13,30 hod. na téma "Aktuality v mikrobiologii".


Odborný seminář v Lékařském domě dne 4. 12. 2012 od 13,30 hod. na téma

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou (ČSSM) pořádají ve velké posluchárně Lékařského domu ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2 dne 4. prosince 2012 od 13,30 hod. odborný seminář na téma:

 

"Aktuality v mikrobiologii"

Koordinátor akce: doc. MUDr. Filip Růžička, PhD.

Program :
Novinky ve Folia Microbiologica
RNDr. Matějů Jiří, CSc. (Redakce Folia Microbiologica, Mikrobiologicky ustav AV ČR Praha)

Informace o 26. Kongresu Československé společnosti mikrobiologické
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD. (Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně)

Významné jubileum dr. Evy Aldové
RNDr. Petr Petráš, CSc. (Státní zdravotní ústav)

Trendy v oblasti alimentárních onemocnění
Doc. MVDr. Renáta Karpíšková, PhD. (Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin, Brno)

Přestávka s občerstvením

Vplyv rastlinnej potravy na zloženie črevnej mikroflóry
Ing. Petra Olejníková, PhD., Ing. Brbora Kaliňáková,PhD., Ing. Lucia Birošová, PhD.
(Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia. FCHPT STU)

Bakteriociny čeledi Enterobacteriaceae účinkující na patogenní bakterie
Mgr. Juraj Bosák, doc. MUDr. David Šmajs, PhD. (Biologický ústav Lékařské fakulty MU)

předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod.
Akce  má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována  ČLS JEP ve spolupráci ČLK, KVVOPZ a ČAZL(ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti. „Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu  č. 16 ČLK“.

Sponzorem semináře je firma  BioVendor – Laboratorní medicína a.s.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme