Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 4.11. 2014 od 13.30 hod na téma:"Infekce vyvolané multirezistentními gramnegativními bakteriemi"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 4.11. 2014 od 13.30 hod na téma:

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádají dne 4.11. 2014 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma:

Infekce vyvolané multirezistentními gramnegativními bakteriemi

Koordinátoři:

Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., doc. MUDr. Václav Dostál, MUDr. Otakar Nyč, PhD.

Program:

1. J. Beneš: Míra nebezpečnosti multirezistentních bakterií v současné medicíně

2. J. Hrabák: Přehled karbapenemáz (i pro nemikrobiology)

3. O. Nyč: Fluorochinolony a jejich epidemiologická rizika

Přestávka

4. V. Jakubů, H. Žemličková, P. Urbášková: Aktuální stav a trendy antibiotické citlivosti u Gram-negativních patogenů v ČR a v Evropě.

5. J. Hrabák: Praktický postup při výskytu enterobakterií s produkcí karbapenemáz. Poučení z epidemie v Polsku.

Diskuse

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme