Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 4. 10. 2016 na téma: "Tuberkulóza a mykobakteriózy"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 4. 10. 2016 na téma:

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádají dne 4. října 2016 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze odborný seminář na téma:

 

Tuberkulóza a mykobakteriózy

 

Koordinátoři: MUDr. Zemanová, MUDr. Svobodová, MUDr. Amlerová

Program:

1. Jiří Wallenfels, NJDT, Nemocnice Na Bulovce, Praha - Aktuální stav epidemiologie TBC v ČR

2. Ilona Zemanová, NRL pro mykobakterie, SZÚ Praha – Laboratorní diagnostika tuberkulózy v EU

3. Václava Dubová, Klinika pneumologie a ftizeologie, FN Plzeň - Praktická zkušenost s dětskou TBC v Plzeňském kraji

4. Jan Helešic, Klinika dětských infekčních nemocí, LF MU a FN Brno - Specifické lymfadenitidy u dětí

přestávka

5. Jana Amlerová, Ústav mikrobiologie, FN Plzeň - Využití metod IGRA v diagnostice tuberkulózy

6. Jana Svobodová, Laboratoř pro dg. mykobakterií a TBC, IFCOR – 99 s.r.o., Brno - Rybí tuberkulóza/humánní mykobakterióza

7. Evženie Tietzeová, NRL pro mykobakterie, SZÚ Praha – Molekulární epidemiologie tuberkulózy

Diskuse bude následovat po každé přednášce.
Předpokládané zakončení semináře je cca v 16.30 h

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“


Zápisy z výboru

Spolupracujeme