Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 4. 10. 2016 na téma: "Exantematické infekce a jejich prevence"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 4. 10. 2016 na téma:

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádají dne 1. listopadu 2016 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze odborný seminář na téma:

Exantematické infekce a jejich prevence

 Koordinátoři: 

prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
MUDr. Trmal Josef, PhD.
MUDr. Krbková Lenka CSc.

Program:

S. Polášková: Virové exantémy u dětí (25 min.)
P. Širůček: Exantémy, které by mohly vést k diagnostickým rozpakům (25 min.)
H. Zelená: Exotické arbovirózy – nechtěné suvenýry z cest (20 min.)

V. Horáková: Exantémy po očkování (20 min.)
P. Pazdiora: Je současná epidemiologická situace u spalniček, zarděnek a příušnic důvodem ke změně očkovacího kalendáře? (25 min.)

Diskuse bude následovat po každé přednášce.

Předpokládané zakončení semináře je cca v 16.30 h

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.
„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“


Zápisy z výboru

Spolupracujeme