Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 3. 6. 2014 od 13,30 hod. na téma: "Neuroinfekce"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 3. 6. 2014 od 13,30 hod. na téma:

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádají dne 3. 6. 2014 od 13.30 v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31 odborný seminář na téma:

NEUROINFEKCE

Koordinátoři: 

MUDr. Olga Džupová, PhD., MUDr. Pavla Křížová, CSc., MUDr. Lenka  Krbková, PhD.


Program:

MUDr. Olga Džupová, PhD.: Informace o přípravě Evropských doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu bakteriální meningitidy

MUDr. Pavla Křížová, CSc.: Invazivní meningokokové onemocnění, možnosti prevence očkováním

Andrea Brzobohatá: Meningokok – nemoc, co mi změnila život

Přestávka s občerstvením

Doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, PhD., prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.: Spondylodiscitida z pohledu spondylochirurga

MUDr. Peter Mikolášek: Limbická encefalitida

MUDr. Olga Džupová, PhD.: Neurologické komplikace infekční endokarditidy

Diskuse bude následovat po každé přednášce.

Předpokládané zakončení semináře je cca v 16.30 hod.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

 „Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“.

Sponzorem semináře jsou firmy Novartis s.r.o., Vaccines & Diagnostics
a TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme