Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 3. 5. 2016 na téma: "Infekce spojené se zdravotní péčí"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 3. 5. 2016 na téma:

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádají dne 3. května 2016 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze odborný seminář na téma:

"Infekce spojené se zdravotní péčí"

Koordinátoři: Vlastimil Jindrák, Miloslav Šťastník

Program:

13:30 zahájení

Blok 1: Hygiena rukou a bodové prevalenční studie

13:35 – 13:55 Hygiena rukou – stále živé téma (D. Hedlová)

13:55 – 14:20 Národní prevalenční studie 2015 – předběžné výsledky (V. Jindrák)

14:20 – 14:40 Evropská bodová prevalenční studie 2017 (J. Prattingerová)

14:40 – 15:10 přestávka

Blok 2: Epidemiologie infekcí získaných v podmínkách dlouhodobé péče

15:10 – 15:30 Dlouhodobá péče o chronické a geriatrické pacienty v České republice (A. Matějková)

15:30 – 15:50 Infekce spojené s dlouhodobou zdravotní péčí - charakteristika, zvláštnosti a zkušenosti z praxe (M. Šťastník)

15:50 – 16:10 Epidemiologické hrozby související s dlouhodobou zdravotní péčí v podmínkách krajské nemocnice (L. Bareková)

16:10 – 16:30 Evropský projekt HALT: „Healthcare-associated infections and antimicrobial use in European long-term care facilities“ (D. Hedlová)

16:30 – 16:45 Evropský projekt HALT 3 – 2017 (E. Biborová)


Přednášející:

MUDr. Dana Hedlová, Ph.D., Ústřední vojenská nemocnice – vojenská fakultní nemocnice Praha, NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ

MUDr. Vlastimil Jindrák, NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ

MUDr. Jana Prattingerová, KHS Libereckého kraje, NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ

MUDr. Astrid Matějková, Geriatrické centrum, Pardubická nemocnice

MUDr. Miloslav Šťastník, Infekční oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě

MUDr. Lucie Bareková, Oddělení klinické mikrobiologie, Pardubická nemocnice

Emília Biborová, Ústřední vojenská nemocnice – vojenská fakultní nemocnice Praha

Předpokládané zakončení semináře je cca v 17.00.
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“


Zápisy z výboru

Spolupracujeme