Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 3. 12. 2013 od 13,30 hod. na téma "Aktuality v mikrobiologii".


Odborný seminář v Lékařském domě dne 3. 12. 2013 od 13,30 hod. na téma

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou (ČSSM)

pořádají dne 3.12. 2013 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2

odborný seminář na téma:
Aktuality v mikrobiologii

Koordinátoři:  doc. MUDr. Růžička Filip, Ph.D. a RNDr. Jiří Matějů, CSc.

Program:

Slavnostní předání Patočkovy medaile RNDr. Pavle Urbáškové, CSc.
Slavnostní předání medaile ČLS J.E.Purkyně RNDr. Pavle Urbáškové, CSc.
Slavnostní předání diplomu Čestného členství ČLS JEP MUDr. Janu Augustinovi

Antibiotika a rezistence – současný pohled
RNDr. Pavla Urbášková, CSc.

Lékařský význam druhu Streptococcus pneumoniae
doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

přestávka s občerstvením

Perspektivy fágové terapie
doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D., Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita

Fekální bakterioterapie jako alternativní léčba relabující kolitidy způsobené Clostridium difficile
MUDr. Pavel Polák, Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno

Diskuse

Předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č.16 ČLK“.

Sponzorem semináře je  firma BIO - RAD spol. s.r.o.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme