Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 3. 11. 2015 na téma "Virové hepatitidy"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 3. 11. 2015 na téma

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádají dne 3. listopadu 2015 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze odborný seminář na téma:

Virové hepatitidy

Koordinátoři semináře: Prof. MUDr. P. Husa, RNDr. V. Němeček, Doc. MUDr. S. Plíšek

Program:

Epidemiologie viru hepatitidy C
Plíšek S. (Klinika infekčních nemocí FN Hradec Králové)
Chlíbek R. (Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzita obrany, Hradec Králové)

Moderní léčba chronické hepatitidy C
Husa P. (Klinika infekčních chorob, FN Brno)

Detektivní epidemiologické šetření v ohnisku VHA s využitím metod molekulární epidemiologie
Prattingerová J., Harman J., Beránek O., Peukerová I., Tvrzníková M.,(Krajská hygienická
stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci) 
Vašíčková P. (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.)

Přestávka s občerstvením

Vakcína Fendrix u pacientů s chronickým selháním ledvin
Rožnovský L., Kabieszová L., Petroušová L., Orságová I. (Klinika infekčního lékařství FN Ostrava)
Kloudová A., Mrázek J. (Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)

Virus hepatitidy E – výskyt a molekulární epidemiologie v České republice
Vašíčková P., Kubánková M. (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno)

Prevalence protilátek proti viru hepatitidy E v ČR - sérologický přehled
Němeček V., Butovičová-Smejkalova P., Malý M., Kříž B. (Státní zdravotní ústav, Praha)
Dítě P. (Universita obrany, Hradec Králové)

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“.

Sponzorem semináře jsou firmy GlaxoSmithKline s.r.o., GILEAD Sciences s.r.o., DiaSorin Czech s.r.o.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme