Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 2. 6. 2015 na téma "Rizika cestování a volnočasových aktivit"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 2. 6. 2015 na téma

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádají dne 2. 6. 2015 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma:

RIZIKA CESTOVÁNÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Koordinátoři:
Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., a MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D.

Program:

Intoxikace hadími a některými dalšími živočišnými jedy.
MUDr. Jiří Valenta, Toxinologické centrum, KARIM, 1. LF UK a VFN, Praha
40 min.

Účinky vysoké nadmořské výšky.
MUDr. Vladimír Vinduška, CSc., Klinika kardiovaskulární chirurgie, IKEM, Praha
30 min.

Přestávka

Očkování proti žluté zimnici.
Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., Centrum očkování a cestovní medicíny, Hradec Králové
20 min.

Padesát dnů s lékaři bez hranic v severním Afghánistánu.
MUDr. Tomáš Šebek, Chirurgické oddělení, Nemocnice na Františku, Praha
30 min.

Kožní projevy tropických infekcí.
MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D., I. infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha, Infekční oddělení KN Liberec, ÚIM 1. LF UK a VFN, Praha
20 min.

Diskuse

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme