Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 2. 5. 2017 na téma: "HIV/AIDS"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 2. 5. 2017 na téma:

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádají dne 2. května 2017 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze odborný seminář na téma:

"HIV/AIDS".

Koordinátoři: RNDr. V. Němeček, CSc., prof. MUDr. P. Pazdiora, CSc., doc. MUDr. H. Rozsypal, CSc.

Program:

V. Němeček, M. Malý: Aktuální data a trendy ve výskytu HIV/AIDS

M. Malý: Odhady skutečného výskytu infekce HIV v ČR

P. Pazdiora, H. Jelínková, J. Fornbaumová: Dotazníková šetření u mediků a klientů HIV poradny

E. Beranová: Epidemiologická šetření u HIV pozitivních osob

Přestávka s občerstvením:

H. Rozsypal: Rozšíření palety léčiv na infekci HIV

S. Snopková: Infekce HIV jako nové onemocnění vnitřního lékařství

D. Jilich: Osoby s infekcí HIV hospitalizované v Nemocnici Na Bulovce v období 2001-2016

Předpokládané zakončení semináře je cca v 17.00 hod.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“

Sponzorem občerstvení na semináři je firma Gilead Sciences s.r.o.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme