Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 2. 12. 2014 na téma "Aktuality v mikrobiologii"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 2. 12. 2014 na téma

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou ČSSM pořádají dne 2.12. 2014 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze odborný seminář na téma:"Aktuality v mikrobiologii".

Koordinátor: doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D., a RNDr. Jiří Matějů, CSc.

Program:

Slavnostní předání Patočkovy medaile prof. RNDr. Zdeňku Hubálkovi, DrSc.

Virus západonilské horečky – současný pohled
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, a Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno

Klíšťová encefalitida - od patogeneze po vývoj antivirové terapie
doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno, a Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., České Budějovice

Přestávka s občerstvením

Ebola - aktuální epidemiologická situace
MUDr. Jozef Dlhý, PhD., MUDr. Barbora Macková
Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Praha,
a Centrum pro epidemiologii a mikrobiologii, Státní zdravotní ústav, Praha

Epizootologická situace vztekliny v České republice
MVDr. Ivan Nágl
Referenční laboratoř pro vzteklinu a Oddělení patologie a parazitologie, Státní veterinární ústav Praha

Akce pořádané ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou
doc. MUDr. Filip Růžička, PhD.
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Profesor František Patočka
doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.
předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č.16 ČLK“

Sponzorem semináře je firma BIO - RAD spol. s.r.o.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme